Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Start News United Kingdom Zamknięte szkoły i powo­dzie w West Midlands, ulewny deszcz spo­wo­do­wał chaos na dro­gach
Zamknięte szkoły i powo­dzie w West Midlands, ulewny deszcz spo­wo­do­wał chaos na dro­gach

Ulewny deszcz po raz kolejny wywo­łał chaos i spo­wo­do­wał wiele zakłó­ceń na dro­gach w Bir­min­gham i oko­li­cach.

Zała­ma­nie pogody spo­wo­do­wało, że wiele dróg zostało zala­nych. Po nie­któ­rych czę­ściach mia­sta nie można się nor­mal­nie poru­szać.


Prze­kie­ro­wy­wano auto­busy, zala­nie torów spo­wo­do­wało też pro­blemy z połą­cze­niami kole­jo­wymi.

West Midlands Rail­way poin­for­mo­wało, że usługi kur­su­jące mię­dzy Bir­min­gham Snow Hill a Strat­ford Upon Avon zostaną anu­lo­wane lub opóź­nione z powodu zala­nia torów.

Wystą­piły też duże opóź­nie­nia w ruchu na dro­dze A46 w pobliżu Long­bridge, gdzie część drogi została zalana.

W regio­nie West Midlands zamknięto dziś 100 szkół z powodu ulew­nego desz­czu. Główną przy­czyną zamy­ka­nia szkół są powo­dzie na oko­licz­nych dro­gach.

Zamknięto 61 szkół w Wor­ce­ster­shire, 27 w War­wick­shire, 18 w Here­ford­shire i dzie­więć w Shrop­shire. W Bir­min­gham do tej pory nie zamknięto żad­nej szkoły.


Agen­cja Och­rony Śro­do­wi­ska ostrzega kie­row­ców, aby nie prze­jeż­dżali przez zalane drogi.

Według Met Office w Anglii i Walii deszcz będzie padał do czwartku.

Biuro mete­oro­lo­giczne wysto­so­wało żółte ostrze­że­nie pogo­dowe, obo­wią­zu­jące dla Bir­min­gham i West Midlands

Dziś od godziny 00.00 do godziny 23.59 obo­wią­zuje żółte ostrze­że­nie przed sil­nym desz­czem i moż­li­wo­ścią wystą­pie­nia powo­dzi.

Thursday, 14 November 2019 15:02
 


Czytaj poprzedni artykuł:
Policja uratowała 29 kobiet przetrzymywanych przez rumuński gang handlujący ludźmi
  Czytaj następny artykuł:
Koniec taniego latania w UE? Linie lotnicze zapłacą wyższe podatki