Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Informacja o wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Konsulat Generalny RP w Londynie oraz Konsulat Generalny RP w Edynburgu uprzejmie informują, że wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę dnia 21 października 2007 roku na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Prawo wybierania posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenie o wpisanie do spisu wyborców można wnieść ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną do konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

Dowody osobiste "starego typu" mogą stanowić podstawę rejestracji w spisie wyborców wyłącznie w przypadku, gdy zostały wydane później niż w dniu 1 stycznia 1996. Dowody wydane wcześniej utraciły ważność.

Aby być dopuszczonym do głosowania należy w dniu wyborów stawić się z zadeklarowanym przy rejestracji dokumentem tożsamości. Osoby nie posiadające zadeklarowanego dokumentu (w tym także osoby posiadające inny, niezgłoszony przy rejestracji dokument tożsamości) nie mogą być dopuszczone do głosowania.

Dokonywanie zgłoszeń

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz na stronie:

http://www.polishconsulate.co.uk/wybory

Osoby nie korzystające z internetu dokonują rejestracji w spisach wyborców ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem.

Osoby zamierzające głosować w Anglii i Walii, prosimy o dokonywanie zgłoszeń w:

Konsulacie Generalnym RP w Londynie

73 New Cavendish Street,
London W1W 6LS

tel.:

 • 0870 77 42 913
 • 0870 77 42 914
 • 0870 77 42 915

              w godzinach pracy urzędufax :

 • 0207 323 2320
 • 0207 291 3945
 • 0207 291 3924
Osoby zamierzające głosować w Szkocji i Irlandii Płn., prosimy o dokonywanie zgłoszeń w:

Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu

2 Kinnear Road,
Edinburgh EH3 5PE

 • tel.: 0131 552 0301
 • fax : 0131 552 1086Zgłoszenie powinno zawierać


 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (pobytu) wyborcy,
 • numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także miejsce i datę jego wydania,
 • numer PESEL, jeśli wyborca go posiada,
 • adres e-mail, jeśli wyborca go posiada, celem uzyskania potwierdzenia rejestracji,
 • obwód głosowania, w którym zamierzają państwo głosować.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, tj. w dniu 16 października 2007 roku.

Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu konsul, na podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie do Sejmu RP i Senatu RP w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 06.00 a 20.00 czasu miejscowego.

Mieszkańcy Birmingham mogą głosować w:

OKW 184 - Birmingham
Klub Polski
Millenium House
Bordesley Street
Birmingham B5 5PH

Więcej informacji na stronie: http://wybory.co.uk
-
 
Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka, Twittera i YouTube. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.


Czytaj poprzedni artykuł:
Wzrost minimalnej płacy i dłuższe urlopy
 Czytaj następny artykuł:
Loty z Coventry do Gdańska