Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Start Guide Family Where to get help Race Equality Sandwell

Race Equality Sandwell

Prześladowanie ze względu na rasę
Prześladowanie ze względu na rasę, narodowość bądź religie to przestępstwo. Nie milcz, jeżeli cię to dotknęło.
Race Equality (Sandwell) ma wizje bardziej jednolitego i zjednoczonego spoleczeństwa, gdzie każdy czuje się bezpieczny i w pełni akceptowany, nikt nie jest wykorzystywany, każdy cieszy się wolnością by żyć szczęśliwie we własnym środowisku ludzi.

RES ma zadanie poprawę jakości życia mieszkańców, dlatego działa w kierunku usprawnienia relacji pomiędzy ludźmi rożnych ras i narodowości, działa na rzecz równych możliwości dla wszystkich by zmierzyć się z nierównym traktowaniem i dyskryminacją.

Zespól do spraw prześladowania lub dyskryminacji ze wglądu na rasę bądź narodowość osiąga swe cele przez:

 • - Asystowanie i wspieranie ofiar prześladowania lub dyskryminacji.
 • - Pomocy w przygotowaniu sprawy i przygotowaniu niezbędnych dokumentów.
 • - Kierowanie spraw do właściwych agencji i organizacji.
 • - Zapewnienie wszelkich niezbędnych informacji.
 • - Współpracę z innymi agencjami by eliminować przemoc, dyskryminację i wykorzystywanie.
 • - Zapewnienie pomocy coraz szerszemu gronie osób
Co zrobic gdy sie padło ofiarą

Jeżeli stałeś się ofiarą dyskryminacji lub rasizmu lub byłeś świadkiem takiego incydentu możesz się skontaktować z Policją pod numerem 999, gdzie akcja podejmowana jest natychmiastowo.

Możesz się skontaktować z lokalnym biurem policji pod numerem, 0845 113 5000 jeżeli sprawa ciągnie się od jakiegoś już czasu.

Nie niszcz i nie dotykaj żadnych dowodów, staraj się przechowywać dowody incydentu na piśmie, na przykład:, kiedy sprawa miała miejsce, gdzie, opis atakujących osób, jakich słów używali, itp.

Postaraj się, może uda ci się zebrać świadków incydentu.

Złóż raport incydentu w najbliższym Council Borough.

Jak ocenić czy incydent jest na tle rasistowskim?


Jeżeli twoim zdaniem, lub zdaniem innych osób incydent, jaki się przydarzył tobie lub należącym do ciebie rzeczom, miał miejsce ze względu na twoją rasę, narodowość, kolor skóry, przynależność etniczną, obywatelstwo.

Incydenty na tle rasistowskim

Incydent na tle rasistowskim może mieć charakter:

 • Fizycznego ataku.
 • Podpalenia.
 • Przeklinania i obrażania w twej obecności.
 • Niemiłych gestów.
 • Wymuszania czegokolwiek.
 • Tyranizowania.
 • Obraźliwych malunków lub znaków na twoim domu lub twoich rzeczach.
 • Wszelkich działań, które maja na celu zastraszenie cię, sprawienia ze, bedziez zestresowany.
Race Equality Sandwell (RES)

Race Equality Sandwell (RES) zostało założone w kwietniu 2003 roku by wspierać wprowadzanie w życie nowelizacji aktu o relacji międzyrasowych. RES jest organizacja strategiczna majaca pelne pelnomocnictwo wspolpracy z wszelkimi organizacjami lokalnymi by wspierac je we wprowadzaniu Race Relations Amendment Act 2000 w życie, do działalności RES należy promowanie równości rasowej i praca na rzecz spojenia społeczności wielorasowej lub wielonarodowsciowej.

Race Equality Sandwell ma wizje bardziej jednolitej społeczności, na przykladzie populacji Sandwell wiadomo, ze społeczność staje się z czasem bardziej zróżnicowana i niejednorodna zgodnie z trendem globalnej ekonomii. W rezultacie społeczność staje w obliczu nowych wyzwań i trendów, jakie dyktuje lokalna ekonomia i zmiany, jakie wywiera na zachowania ludzi w danej społeczności. W klimacie dziko pędzącej ekonomii od społeczności oczekuje się stworzenia odpowiednich warunków każdemu obywatelowi, gdzie każdy czuje się bezpiecznie, jest w pełni akceptowany, nie jest wyzyskiwany ani ścigany, wolny i zadowolony z życia w danej społeczności i otoczeniu.

RES Serwis oferuje promocje jednakowych możliwości osobom pochodzacym z mniejszości etnicznych lub narodowościowych. Działa na rzecz poprawy relacji pomiędzy społecznościami innych ras lub narodowości i zmierzenia się z bezprawna dyskryminacja.
Grupa docelowa są mniejszości etniczne bądź narodowościowe oraz organizacje wspolpracujace z nimi.

Adres:

28 Birmingham Street
Oldbury
B69 4DS

Telefon: 0121 541 1775
Fax: 0121 541 1385
Strona internetowa: www.raceequalitysandwell.org.uk

Godziny otwarcia:
Poniedziałek do Czwartku: 9.00 - 5.00
Piatek 9.00 - 4.30

Last Updated on Wednesday, 13 April 2011 07:51
 


Czytaj poprzedni artykuł:
Grupa AA w Birmingham
 Czytaj następny artykuł:
Telefony alarmoweGlobal Centre