Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Składanie zeznań podatkowych

Informacje ogólne
Jeżeli jesteś zarejestrowany do rozliczenia podatkowego, zazwyczaj otrzymasz pismo z HMRC w kwietniu z informacją o konieczności wysłania zeznania podatkowego. Powinieneś przesłać swoje zeznanie podatkowe nawet jeżeli nie masz podatku do zapłacenia. Możesz wysłać swoje zeznanie podatkowe online lub za pomocą papierowych formularzy, ale musisz być zarejestrowany rozliczenia podatkowego.
Istnieją terminy na wysłanie zeznania oraz kary za ich przekroczenie.
Kto musi wysłać zeznanie podatkowe
Musisz wysłać zeznanie podatkowe jeżeli jesteś:
  • Samozatrudnionym przedsiębiorcą indywidualnym – sole-trader
  • Partnerem w spółce osobowej
  • Członkiem zarządu spółki
  • Podatnikiem płacącym podatek poprzez PAYE, ale chcący zapłacić podatek bez zmiany kodu
  • Zatrudniony i chcesz zgłosić wydatki pracownicze lub świadczenia zawodowe na kwotę powyżej 2,500£
  • Członkiem zarządu organizacji charytatywnej który otrzymuje wynagrodzenie lub świadczenia – np. wydatki na podróże lub samochód służbowy
  • Kapłanem dowolnej religii
  • Domagasz się ulgi podatkowej zgodnie z Enterprise Investment Scheme lub Venture Capital Trust
  • Członkiem lub udziałowcem Lloyd’s of London

Musisz też przesłać zeznanie podatkowe jeżeli twój dochód:
  • Przekracza 50,000£ a ty i twój partner nadal otrzymujecie  zasiłek na dziecko od 7 stycznia 2013
  • Podlega opodatkowaniu ale HMRC nie może pobrać podatku poprzez twój kod podatkowy – np. płacisz wyższą stawkę podatku dochodowego i masz oszczędności lub inwestycje 
  • Uzyskałeś/aś 10,000£ lub więcej z oszczędności lub inwestycji
  • Uzyskałeś/aś 2,500£ lub więcej z nieopodatkowanych oszczędności lub inwestycji
  • Uzyskałeś więcej niż 10,000 £ z nieruchomości przed odliczeniem kosztów uzyskania przychodu lub 2,500£ po odliczeniu kosztów przychodu
  • Ze sprzedaży aktyw takich jak udziały lub nieruchomości oznacza że musisz zapłacić podatek  od zysków kapitałowych od dochodu
  • Pochodzi z zagranicy i musisz zapłacić podatek w WB
  • Przekracza 100,000 £ rocznie

Inne powody wysłania zeznania podatkowego - m.in. jeśli:
  • Finalizujesz sprawy osoby zmarłej
  • Jesteś powiernikiem funduszu lub systemu emerytalnego
  • Masz ponad 65 lat a twój dochód przekracza limit dochodowy związany z wiekiem
  • Mieszkałeś/aś lub pracowałeś/aś za granicą, ale jesteś zameldowany/a

 

Sprawdź w HMRC jeżeli nie wiesz czy musisz wysyłać zeznanie podatkowe.
Infolinia ds. rozliczeń podatkowych
0845 900 0444
Od poniedziałku do piątku, od 8 do 20
Sobota, od 8 do 16
Terminy
Wypełnianie zeznania podatkowego
Dla Roku podatkoweg od 2012 do 2013 zakończonego 5 kwietnia 2013. Główne terminy to:
  • papierowe zeznania podatkowe - północ 31 października  2013
  • zeznania podatkowe online - północ 31 stycznia 2014
  • końcowa opłata należnego podatku - północ 31 stycznia 2014
Jeżeli przekroczyłeś/aś termin na wysyłanie zeznań na papierze, wyślij zeznanie online aby uniknąć kary.

Wyjątki
Terminy wysyłania zeznań podatkowych mogą się różnić.
Przykład:
Termin: 30 grudnia - jeżeli wysyłasz zeznanie online, jesteś winny/a mniej niż 3,000£, i chcesz aby HMRC spróbował odebrać podatek za pomocą kodu podatkowego.

Przykład:
Termin: 31 stycznia - jeżeli jesteś powiernikiem system emerytalnego lub spółki obcej (musisz wysłać zeznanie na papierze).

Przykład
Jeśli HMRC poda ci inny termin na piśmie.

W przypadku ‘payments on account’ występują dodatkowe terminy.
Kary

Kary – spóźnione zeznanie podatkowe
Musisz wysłać zeznanie podatkowe nawet jeżeli nie zalegasz z podatkiem lub już go opłaciłeś/aś.

Opóźnienie

Kara

1 dzień

100£

3 miesiące

Kara powyżej plus 10 £ za każdy dzień zwłoki (do 900£)

6 miesięcy

Kary powyżej plus 300 £ lub 5% należnego podatku (wyższa opłata)

12 miesięcy

Kary powyżej plus 300 £ lub 5% należnego podatku (wyższa opłata) –
w niektórych przypadkach kara może wynosić 100% należnego podatku


Kary – spóźnione opłacenie podatku
Mogą zostać naliczone odsetki od podatku i kar – obecnie 3%.

Opóźnienie

Kara

30 dni

5% należnego podatku

6 miesięcy

Kara powyżej plus 5% należnego podatku

12 miesięcy

Kary powyżej plus 5% należnego podatku

 

Korekty

Możesz poprawić swoje zeznanie podatkowe online lub wysłać do HMRC poprawione strony papierowego zeznania podatkowego (oznacz je “poprawka”).
Termin na wprowadzenie poprawek to zazwyczaj 12 miesięcy od terminu składania zeznań (np. 31 stycznia).
Jeżeli przekroczyłeś/aś ten termin, napisz do HMRC i:

  • potwierdź rok podatkowy jaki chcesz poprawić
  • wyjaśnij dlaczego zapłaciłeś/aś zbyt wysoki podatek
  • załącz dowód opłacenia podatku w danym roku
  • potwierdź jak chcesz otrzymać zwrot

Termin wysyłania pism do HMRC to 4 lata od roku podatkowego, który jest poprawiany. 

Zwroty

HMRC poinformuje cię o wysokości zwrotu (wraz z odsetkami). Odsetki mogą być:

  • przelane elektronicznie na konto bankowe
  • zapłacone za pomocą czeku
  • odliczone od twojego kolejnego rachunku samooceny podatkowej – jeżeli kwota jest niższa niż 10 £ lub zbliża się termin kolejnego rozliczenia

Jeżeli jesteś winien wyższy podatek
HMRC poinformuje cię o wysokości należnego podatku (wraz z odsetkami) i terminie jego zapłaty.

Gdzie wysłać korekty?
Sprawdź swoje dokumenty rozliczenia podatkowego aby uzyskać adres do wysłania poprawek. Jeżeli nie możesz znaleźć adresu, skorzystaj z adresu poniżej. 

HM Revenue & Customs
Self Assessment
PO Box 4000
Cardiff
CF14 8HR

Infolinia rozliczenia podatkowego HMRC
0845 900 0444
Od poniedziałku do piątku, od 8 do 20
Sobota, od 8 do 16

Last Updated on Monday, 27 January 2014 12:22