Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Spółka osobowa - partnership


Informacje ogólne
W spółce osobowej, prowadzisz działalność jako jednostka, ale wszyscy partnerzy ponoszą odpowiedzialność za działalność.
W przypadku spółki osobowej musisz:
 • Zarejestrować się do podatku samodzielnego
 • Nazwać swoją działalność zgodnie z pewnymi zasadami
 • Prowadzić działalność jako jednostka
 • Dzielić się zyskami z partnerami
Spółka osobowa i poszczególni partnerzy muszą zarejestrować się do rozliczenia w Urzędzie Podatkowym i Celnym Jej Królewskiej Mości (HMRC) i przestrzegać pewnych zasad
w związku z prowadzeniem i nadaniem nazwy spółce. 
Zasady różnią się w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek komandytowych.
Rejestracja się do rozliczenia podatkowego
Będziesz musiał wybrać wyznaczonego partnera ‘nominated partner’ – partnera odpowiedzialnego za zarządzanie  zeznaniami podatkowymi spółki i prowadzenia rejestrów handlowych.
Wyznaczony partner musi zarejestrować spółkę i samego siebie do rozliczenia. Pozostali partnerzy rejestrują się osobno, zazwyczaj po zarejestrowaniu spółki. 
Możesz zarejestrować się do samooceny  w HMRC.
Obowiązki
W spółce osobowej, prowadzisz działalność jako samozatrudniona osoba, ale wszyscy partnerzy są odpowiedzialni za działalności. Możesz dzielić zyski pomiędzy partnerów, a każdy z nich zapłaci podatek za swój udział w zyskach.
Wyznaczony partner oraz poszczególni partnerzy są odpowiedzialni za:
 • przesłanie osobistego zeznania podatkowego  każdego roku
 • opłacenie podatku dochodowego za swój udział w zyskach spółki
 • opłacenie ubezpieczenia społecznego
 • wszelki straty działalności
 • rachunki działalności – np. podczas zakupu sprzętu
Wyznaczony partner musi również przesłać zeznanie podatkowe spółki. 
Nadawanie nazwy spółce
Możecie wykorzystać swoje nazwiska lub wprowadzić nazwę biznesową. Istnieją pewne zasady używania nazw spółki, nie może ona:
 • zawierać pojęć ‘Limited,’ ‘Ltd’, ‘public limited company,’ ‘plc,’ ‘limited liability partnership,’ ‘LLP’ lub ich walijskich odpowiedników
 • zawierać ‘delikatnych’ słów lub wyrażeń bez pozwolenia
 • sugerować związku z rządem lub władzami lokalnymi 
 • zawierać nazwy która jest zbyt podobna do  zarejestrowanego znaku handlowego lub istniejącej działalności na tym samym obszarze
 • być obraźliwa
Zazwyczaj będziecie musieli zawrzeć nazwiska wszystkich partnerów oraz nazwę spółki (jeżeli ja posiadacie) we wszystkich oficjalnych dokumentach, jak faktury i korespondencja biznesowa.

Last Updated on Monday, 27 January 2014 12:22